THƠ

                    TÂM SỰ HỘI NGỘ SAU 30 NĂM THA PHƯƠNG.

                                         

Khiết Châu NGUYỄN HUY HÙNG,

 

 

TRUYỀN TIN T̀NH CŨ

Đất khách gặp nhau nhớ những ngày,
Duy tŕ LIÊN LẠC chạy cuồng quay.
Cao nguyên, Duyên hải ṃn xe lướt,
Đồng Tháp, Trường Sơn mỏi cánh bay.
Lúc bí BỒ CÂU thay SÓNG ĐIỆN,
Thông thường TÍN HIỆU lướt TRỜI MÂY.
Ngoài, Trong, yên bụng tin thông suốt,
Trên, Dưới, vui mừng lệnh đến tay.

 

Bài tự họa : NHỚ CHĂNG ?

Việt Nam đau khổ đă bao ngày,
Năm tháng vô t́nh tiếp tục quay.
Hồng thủy hung tàn chưa dịu lắng,
Đàn chim hoạn nạn vẫn cao bay.
Trường Sơn chồng chất tầng tầng xác,
Đông Hải nhận ch́m lớp lớp thây.
Chiến hữu quên chăng ngày QUỐC HẬN!!!
Bao giờ ta lại nối ṿng tay???

Emerault Bay, Santa Ana, 27-2-2005, Xuân Ất Dậu.
KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

Nhân mùa báo hiếu Ất Dậu 2005


TRIỆU ĐÓA HỒNG
DÂNG TỔ HÙNG VƯƠNG
.

Dâng Tổ RỒNG TIÊN triệu đóa hồng,
Cơi Trời Tổ thấy VIỆT NAM không?
Đêm ngày vất vả trong nghèo đói,
Năm tháng đọa đầy giữa bất công.
QUỶ ĐỎ bạo tàn lo rút riả,
LƯƠNG DÂN cô thế chịu long đong.
Bốn phương NGHIĂ SĨ đang vùng dậy,
Xin TỔ ANH LINH độ vững ḷng.

Fountain Valley, 19-8-2005 (15-7 âm lịch Ất Dậu).
KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

1