Xướng Họa Thơ

của Tôn Thất Xứng

và Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng

 

Bài xướng

NHẮN  NHỦ

 Mai có ai về nước Việt không !

 Cho tôi gởi tặng đóa hoa hồng

 Cài lên mái tóc người em gái

 Nhắn hộ đôi lời tôi nhớ mong .

 

 Hồi tưởng một chiều khăn gói đi

 Không người đưa tiễn bước chia ly

 Mưa buồn phố Huế rơi như lệ

 Khóc với Hương giang hận những ǵ! (l)

 

Từ đấy lưu vong tận xứ người

Thăng trầm vinh nhục cố nhân ơi!

Bỗng nghe tiếng hát bên sông gọi

Sao khách chửa về thôn Vĩ chơi! (2)

 

Tiếng hát trong như nước ngọc tuyền

Cao như thông Ngự.. lănh cung tiên (3)

Buồn như liễu Tịnh...hồ than thở (4)

Thiên-Mụ mây ngừng, trăng đứng yên (5)

 

Tôi vội dừng chân để lắng nghe

Rưng rưng mắt lệ nhớ hương quê

Yêu ai không biết, ḷng như đă

Hẹn với Nam đô một sớm về (6)

 

Tiếng hát bên sông cứ vọng hoài

Mà hờn vong quốc măi khôn nguôi

Xót thương đất nước c̣n nghiêng ngửa

Dân tộc chưa vơi nỗi ngậm ngùi .

 

Tôi muốn van em năm tháng đợi

Biển hồ ngăn cách có xa xôi

Chí trai sớm nguyện cùng sông núi

Gánh vác sơn hà ai với tôi!

 

Tôn Thất Xứng, MộngLệAn 2004

 (l) Hương giang = sông Hương ở cố đô Huế

(2) thôn Vĩ = thôn làng Vĩ-Dạ

(3) thông Ngự = thông núi Ngự-B́nh

(4) Tịnh hồ = hồ Tịnh-Tâm trong thành nội

(5) Thiên-Mụ = chùa Thiên-Mụ

(6) Nam dô = kinh đô miền Nam = Ság̣n

 

Bài họa

 

CHỜ MONG

 

Ngàn dặm xa quê ai biết không?

Từ khi đất Việt ngập cờ hồng.

Trẻ già lận đận trai như gái,

Sống cảnh đọa đầy hết ước mong.

 

Thất thế xa cơ phải bước đi,

Có đâu ai muốn cảnh chia ly.

Sơn hà xă tắc vương vương lệ,

Nuốt hận nh́n nhau biết nói ǵ!

 

Bể khổ long đong một kiếp người,

Nào ai chia xẻ bạn đường ơi!

T́nh thương vắng bóng con tim gọi,

Quỷ Đỏ bạo hành như giỡn chơi!

 

Đất nước ch́m trong cảnh ngục tuyền,

Dương trần lẫn lộn quỷ và tiên.

Xă hội bon chen từng hơi thở,

Giả điếc giả câm cũng chẳng yên.

 

Thế giới ta bà ai có nghe,

Oán than rên siết khắp đồng quê.

Sói lang hăm hại dân chưa đă,

C̣n rước Tầu sang, triệu Bác về.

 

Cầu khẩn cao xanh chẳng đoái hoài,

Hận thù chồng chất lúc nào nguôi.

Bao giờ đạo đức thôi nghiêng ngửa,

Dứt cảnh oan khiên hết ngậm ngùi.

 

Mấy chục năm rồi kiên nhẫn đợi,

Nhân tài tiêu diệt bọn thịt xôi.

Đồng tâm hiệp lực bồi sông núi,

Giải phóng lên đường sẽ có tôi.

 Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng

California, Hoa Kỳ, 17-10-2006

Nhạc đệm :

Liên Khúc Tâm T́nh Gửi Huế - Lá Thư Miền Trung

Ca sĩ Thanh Thúy tŕnh bày

1